Meesterschap

Het Gilde maakt een verschil tussen Goudsmeden en Meester-goudsmeden en heeft een definitie voor Meesterschap opgesteld:

  • een excellent vakman of vakvrouw die uitmunt op velerlei aspecten van zijn/haar vakgebied
  • een meester is nauw verbonden met de traditie van zijn ambacht, heeft een gedegen vakkennis en staat open voor nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied en past deze toe waar het hem uitkomt.
  • bedenkt originele technische oplossingen en past ze toe
  • is collegiaal en is bereidt zijn kennis en liefde voor het vak te delen, jonge vakgenoten te enthousiasmeren, instrueren, begeleiden of hen te adviseren in hun ontwikkeling in het vak
  • heeft gevoel voor esthetiek
  • volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en participeert daarin naar vermogen en interesse
  • onderschrijft de algemeen geldende regels van de beroepsethiek en past deze toe.

Het Gilde verleent aan de Meester-goudsmeden bepaalde privileges en status.

Meesters mogen de titel MNGG voeren achter hun naam en het logo van het NGG gebruiken als kwaliteitsstempel in hun sieraden en objecten. Ook ontvangen meesters van het gilde een bronzen gevelornament met het logo, welk een plaats kan krijgen aan de gevel van hun bedrijf. De meester mag zowel de stempel als het gevelornament alleen op persoonlijke titel gebruiken. Deze tekenen van meesterschap zijn niet beschikbaar voor derden. De symbolen van meesterschap getuigen ook naar de consument van vakmanschap en hoogst haalbare kwaliteit.

Kandidaat-leden kunnen na de ballotageprocedure de titel van meester ontvangen. Ook bestaande gildeleden kunnen, na herballotage, de titel verwerven.