Het Gilde

Het gilde wil haar leden ondersteunen in het bereiken en behouden van een hoge mate van vakmanschap. De community van vakgenoten erkent, waardeert en versterkt het vakmanschap van haar leden.

In 2010 werd het gilde in Den Bosch opgericht onder de naam Bossche Gilde van Goudsmeden. In de loop der jaren groeide het gilde met leden uit heel Nederland. Zodoende is in 2015 gekozen voor een naamswijziging naar Nederlands Gilde van Goudsmeden. Het gilde telt nu meer dan 100 leden in Nederland, maar heeft ook leden in Engeland, Duitsland en België.

Doelstellingen

Een gilde is van oudsher een instantie waarbinnen vakmanschap, kennis en ervaring worden gedeeld en aangeleerd. De doelstellingen van het NGG sluiten aan op deze eeuwenoude raison d’ètre:

  1. het bereiken en bewaken van de hoogst haalbare standaard van vakmanschap van alle gildeleden
  2. het promoten van het algemeen belang van de gildeleden
  3. het aanmoedigen en promoten van het professionele ambacht van goudsmid en gerelateerde vakgebieden

Het gilde streeft op de volgende wijzen naar realisatie van de genoemde doelstellingen:

  • het organiseren van activiteiten zoals vakgenoten bijeenkomsten, workshops en masterclasses
  • het promoten van professioneel gedrag onder de gildeleden
  • het actief uitdragen van de doelstellingen d.m.v. social media en nieuwsbrieven
  • het actief benaderen van politiek, pers en andere instanties die het belang van het NGG kunnen dienen

Het Gilde is onafhankelijk en zelfstandig, zelf financierend en vrij van enige invloed of controle van buiten af. De doelstellingen van het Gilde en de manier waarop ze die wil bereiken zijn vastgelegd in de Statuten Nederlands Gilde van Goudsmeden.

Het Nederlands Gilde van Goudsmeden is officieel partner van The Institute of Professional Goldsmiths in Londen.

Het bestuur van het Nederlands Gilde van Goudsmeden (Renate Postma secretaris, Derk Mathon MNGG voorzitter, Rémy Verzantvoort MNGG penningmeester, Sonja Hunefeld algemeen bestuurslid en Alexander van den Hoven MNGG algemeen bestuurslid).

Raad van toezicht

Het Gilde heeft een Raad van Toezicht met de volgende leden:

mr. Ernst-Jan Louwers

Advocaat en partner bij Louwers IP|Technology Advocaten te Eindhoven, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en IT, lid van de Raad van Toezicht en oud-secretaris van het Gilde.

drs.Karel Burger Dirven

Karel Burger Dirven is zelfstandig ondernemer en eigenaar van HC Dirven & Partners, eerste Honorair Consul van Oekraïne in Nederland, oud politicus en bekleedt de functie van Voorzitter van de Raad van Toezicht.

drs Heidi Janssens

Heidi Janssens is Register Accountant en directeur van Janssens Advies en Interim bv in Cromvoirt en al zo’n 25 jaar werkzaam in het bedrijfsleven. Daarnaast is Heidi sinds juni 2017 lid van de Raad van Toezicht.

Comite van Aanbeveling

Het Gilde heeft een Comite van Aanbeveling met de volgende leden:

Mr. Ina Adema

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Ir. K. J. Noordzy

Nederlands topman en bestuurder bij diverse toonaangevende bedrijven, organisaties en instellingen.